Warsztaty na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu z Kaliną Bańką