Poczuj Pawilon Czterech Kopuł – bezpłatne warsztaty dla dzieci niedowidzących